Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Orchis x canuti »

História popisu - Orchis x canuti

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 06.05.2020 16:53

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Orchis x canutii 1Orchis x canuti


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 08.06.2019 12:06

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Hybrid Orchis militaris x O. tridentata  1Hybrid Orchis militaris x Neotinea tridentata


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 07.06.2019 20:28

vstavač

Orchis x canutii K. Richt.
Vstavač přilbovitý

Vzácna huba
Výskyt: V. - V.

Poznámka / Zaujímavosti:

Hybrid Orchis militaris x O. tridentata