Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hieracium waldsteinii subsp. biokovense »

História popisu - Hieracium waldsteinii subsp. biokovense

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Patrik Mlčoch
Dátum: 22.05.2019 21:16

jastrabnik

Hieracium waldsteinii subsp. biokovense Deg.& Zahn.
jestřábník Waldsteinův biokovský

Vzácna huba
Výskyt: V. - VI.

Klobúk/Plodnica:

Listy jsou nápadně sivozelené až modrozelené, nápadně hustě pokryté bělavými a vlnitými jednoduchými trichomy, spíše celokrajné, rostliny do 30 cm vysoké, květenství nahoře s 1-3 (vz. více) květy žluté barvy.

Výskyt:

Chorvatský endemit, jehož areál výskytu je omezen pouze na několik lokalit horského masivu Biokovo v Dalmácii. Zde se vyskytuje na dolomitovém podkladu na submediteránních sutích a skalách pobřežních dinaridů, nejčastěji ve vegetaci svazu Edraianthion. Populace tohoto druhu lze nalézt např. pod horou Sv. Illija nad Baškou Vodou.

Význam:

Endemit, vzácný druh.