Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lactarius mairei »

História popisu - Lactarius mairei

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Juraj Hermann
Dátum: 26.10.2015 20:49

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Lactarius mairei</b> <b>Malen&#231;on</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>55</b>: 34 (1939) <b><font color='#0000FF'>f. mairei</font></b><br><b>Lactarius mairei f. zonatus</b> <b>(A. Pearson) D.A. Reid</b>, <i>Fungorum Rariorum Icones Coloratae</i> <b>4</b>: 14 (1969)<br><b>Lactarius mairei var. ilicis</b> <b>Lalli &amp; Pacioni</b>, <i>Micol. Veg. Medit.</i> <b>3</b>(2): 87 (1989) [1988]<br><b>Lactarius mairei</b> <b>Malen&#231;on</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>55</b>: 34 (1939) <b><font color='#0000FF'>var. mairei</font></b><br><b>Lactarius mairei var. zonatus</b> <b>A. Pearson</b>, <i>Naturalist</i>: 102 (1950)<br><b>Lactarius pearsonii</b> <b>Z. Schaef.</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>22</b>: 19 (1966)<br><b>Lactarius zonatus</b> <b>(A. Pearson) J. Blum</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>80</b>: 292 (1964)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1253181


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 02.01.2012 22:30

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Malençon


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.02.2002 00:00

rýdzik Maireov

Lactarius mairei
ryzec Maireův