Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sphaeropsis sapinea »

História popisu - Sphaeropsis sapinea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 19.02.2019 16:23

Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & B. Sutton


Klobúk/Plodnica:

Pyknidy až 360 um v průměru, kulovité, v nahloučených skupinách. Peridium je tvořeno hnědými polygonálními buňkami textura angularis, 8,5-13(15,5) x 7-10(12) um. Konidiogeneze blastická, konidiogenní buňky 12,5 x 7 um, hyalinní, válcovité. Konidie nepravidelně ovoidní až elipsoidní, subhyalinní, žluté, žlutohnědé a nakonec až tmavě hnědé, neseptované, jen někdy u nejstarších konidií 1 septum, 30-40 x 13-17 um.

Výskyt:

Běžný druh na mrtvých samčích zdřevnatělých šišticích jedlí (Abies), smrků (Picea) a příležitostně i jiných jehličnanů (Pseudotsuga, Thuja, Larix, Pinus).