Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Typha shuttleworthii »

História popisu - Typha shuttleworthii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Marián Krivuš
Dátum: 28.12.2018 20:38

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond. 1Typha shuttleworthii

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1W. D. J. Koch & Sond.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Marián Krivuš
Dátum: 28.12.2018 20:34

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Typha shuttleworthii 1Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<em>Typha schuttleworthii</em> <small>W.D.J. Koch &amp; Sond.</small><br />  1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
142815 1


Úvodné znenie

Publikoval: Marián Krivuš
Dátum: 28.12.2018 20:32

pálka striebristosivá

Typha shuttleworthii
orobinec stříbrošedý

Chránená huba

Klobúk/Plodnica:

80-200 cm vysoká sladkovodná pálka. Významným rozlišovacím znakom je pomer dĺžky samčej a samičej časti. Samčia časť je cca 2 až 3 krát kratšia ako samičia. Pri dozrievaní sa samičia časť zafarbuje na šedo - striebristo.

Výskyt:

Vlhké až mokré sladkovodné stanovištia.

Podobné druhy:

Ostatné druhy pálok.