Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Viburnum tinus subsp. tinus »

História popisu - Viburnum tinus subsp. tinus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 29.11.2018 23:44

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Viburnum tinus 1Viburnum tinus subsp. tinus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1L.

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Mediterránní taxon. Vyskytuje se převážně ve stinných lesích s křovitou vegetací - soc. Laurus nobilis, Pistacia ssp. apod. Preferuje vlhčí stanoviště.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1194368 10


Úvodné znenie

Publikoval: Patrik Mlčoch
Dátum: 29.11.2018 23:41

kalina

Viburnum tinus
kalina modroplodá