Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Crepidotus malachius »

História popisu - Crepidotus malachius

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Pete Nouzovský
Dátum: 06.11.2018 22:39

pahliva

Crepidotus malachius Sacc.
trepkovitka klamná

Nejedlá huba
Výskyt: VII. - X.

Výskyt:

na mŕtvom dreve listnatých stromov, predovšetkým buku (Fagus sylvatica). Veľmi zriedkavo na ihličnanoch.

Podobné druhy:

Crepidotus applanatus, Crepidotus malachioides