Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Salix x rubens »

História popisu - Salix x rubens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Patrik Mlčoch
Dátum: 24.10.2018 18:03

vŕba

Salix x rubens Schrank
vrba


Výskyt:

Jeden z nejběžnějších kříženců úzkolistých vrb podrodu Salix. Tvoří hybridní populace ve svazu Alnion glutinosae či Salicion albae, tedy v podmáčených olšinách s příměsí stromových vrb nebo ve vrbinách v údolí podél potoků a řek. Vyrůstá od nížin do údolí vrchovin.

Podobné druhy:

Záměna je možná za Salix euxina, Salix alba, Salix triandra .