Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Odoria alborubescens »

História popisu - Odoria alborubescens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 11.10.2018 14:42

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Aurantiporus alborubescens (Bourdot & Galzin) H. Jahn, Westfälische Pilzbriefe 9(6-7): 99 (1973) Leptoporus alborubescens (Bourdot & Galzin) Pilát, Atlas Champ. l'Europe, III, Polyporaceae (Praha) 1: 228 (1940) Phaeolus alborubescens (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, Hyménomyc. de France (Sceaux): 556 (1928) [1927] Phaeolus albosordescens subsp. alborubescens Bourdot & Galzin, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 41(1): 136 (1925) Tyromyces alborubescens (Bourdot & Galzin) Bondartsev, Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus] (Moscow-Leningrad): 223 (1953)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1822725 10


Úvodné znenie

Publikoval: Vladimír Kunca
Dátum: 11.10.2018 14:37

Odoria alborubescens (Bourdot & Galzin) V. Papp & Dima

Vzácna huba

Výskyt:

V zachovalých lesoch (pralesy a prírodné lesy) na padnutých kmeňoch buka (Fagus sylvatica).