Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Campanula caespitosa »

História popisu - Campanula caespitosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 10.08.2018 11:27

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Vyskytuje se v Julských Alpách a chorvatských Dinaridách. Vyrůstá v polohách od horského do alpínského stupně.  1Vyskytuje se v Julských Alpách a chorvatských Dinaridech. Vyrůstá v polohách od horského do alpínského stupně.


Úvodné znenie

Publikoval: Patrik Mlčoch
Dátum: 10.08.2018 11:26

zvonček

Campanula caespitosa
zvonek trsnatý


Výskyt: VII. - IX.

Výskyt:

Vyskytuje se v Julských Alpách a chorvatských Dinaridách. Vyrůstá v polohách od horského do alpínského stupně.