Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula alborosea »

História popisu - Russula alborosea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 28.08.2018 18:00

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1plávka modrastá odlišná 1plávka bieloružová

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Russula cyanoxantha var. variata 1Russula alborosea

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Banning) Singer 1Reumaux

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Neaktulizovať dľa IF !!!    Russula cyanoxantha var. variata (Banning) Singer, Feddes Repertorium 33: 351 (1934)    ≡Russula variata Banning, Botanical Gazette Crawfordsville 6 (1): 166 (1881)  1<b>Russula betularum var. alborosea</b> <b>(Reumaux) Reumaux</b>, in Mo&#235;nne-Loccoz &amp; Reumaux, <i>Les Russules &#201;m&#233;tiques</i>, Prol&#233;gom&#232;nes &#224; Une Monographie des <i>Emeticinae</i> d'Europe et d'Am&#233;rique du Nord (Bassens): 236 (2003)

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Okruh plávky modrastej v systematike podľa Sarnariho sekcia Heterophyllae Fries _subsekcia Cyanoxanthinae Singer zahŕňa tieto druhy: -   Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. – plávka modrastá -   Russula cyanoxantha var.flavoviridis (Romagn.) Sarnari – plávka modrastá žltozelená -   Russula cyanoxantha var.subacerba Reumaux – plávka modrastá štipľavá -   Russula cyanoxantha var.variata (Banning) Singeri – plávka modrastá odlišná -   Russula cyanoxantha f.cutefracta (Cooke) Sarnari – plávka modrastá popukaná -   Russula cyanoxantha f.pallida Singer – plávka modrastá bledá -   Russula cyanoxantha f.peltereaui Singer – plávka modrastá zelená -   Russula langei Bon – plávka Langeova Všetky tieto druhy majú spoločný makroznak a to pružné a nelámavé lupene. 1

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1macro 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1445358


Úvodné znenie

Publikoval: Slavo Židek
Dátum: 24.07.2018 13:17

plávka modrastá odlišná

Russula cyanoxantha var. variata (Banning) Singer
holubinka

Nejedlá huba
Výskyt: VII. - X.

Podobné druhy:

Okruh plávky modrastej v systematike podľa Sarnariho
sekcia Heterophyllae Fries _subsekcia Cyanoxanthinae Singer
zahŕňa tieto druhy:
- Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. – plávka modrastá
- Russula cyanoxantha var.flavoviridis (Romagn.) Sarnari – plávka modrastá žltozelená
- Russula cyanoxantha var.subacerba Reumaux – plávka modrastá štipľavá
- Russula cyanoxantha var.variata (Banning) Singeri – plávka modrastá odlišná
- Russula cyanoxantha f.cutefracta (Cooke) Sarnari – plávka modrastá popukaná
- Russula cyanoxantha f.pallida Singer – plávka modrastá bledá
- Russula cyanoxantha f.peltereaui Singer – plávka modrastá zelená
- Russula langei Bon – plávka Langeova
Všetky tieto druhy majú spoločný makroznak a to pružné a nelámavé lupene.