Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula pyriodora »

História popisu - Russula pyriodora

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 28.08.2018 18:16

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Ruots.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1563454


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 28.08.2018 17:59

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1plávka modrastá žltozele 1plávka hruškovon

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Russula cyanoxantha var. flavoviridis 1Russula pyriodora

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Romagn.) Sarnari 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Neaktualizovať dľa IF !!! Aktualizované v rámci rozlišovania foriem a variet druhu dľa MycoBank    Russula cyanoxantha var. flavoviridis (Romagn.) Sarnari, Bollettino dell'Associazione Micologica ed Ecologica Romana 27: 41 (1992) [MB#359243]    ≡Russula flavoviridis Romagn., Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 31 (1): 175 (1962) [MB#338694]        ≡Russula flavoviridis Romagn., Les Russules d'Europe et d'Afrique du Nord: 243 (1967) [MB#517552]  1

Kvalita:

Old VersionNew Version
11 13

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Okruh plávky modrastej v systematike podľa Sarnariho sekcia Heterophyllae Fries _subsekcia Cyanoxanthinae Singer zahŕňa tieto druhy: -   Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. – plávka modrastá -   Russula cyanoxantha var.flavoviridis (Romagn.) Sarnari – plávka modrastá žltozelená -   Russula cyanoxantha var.subacerba Reumaux – plávka modrastá štipľavá -   Russula cyanoxantha var.variata (Banning) Singeri – plávka modrastá odlišná -   Russula cyanoxantha f.cutefracta (Cooke) Sarnari – plávka modrastá popukaná -   Russula cyanoxantha f.pallida Singer – plávka modrastá bledá -   Russula cyanoxantha f.peltereaui Singer – plávka modrastá zelená -   Russula langei Bon – plávka Langeova Všetky tieto druhy majú spoločný makroznak a to pružné a nelámavé lupene. 1

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1macro 1micro


Úvodné znenie

Publikoval: Slavo Židek
Dátum: 24.07.2018 12:54

plávka modrastá žltozelená

Russula cyanoxantha var. flavoviridis (Romagn.) Sarnari
holubinka

Výborná jedlá huba
Výskyt: VII. - X.

Podobné druhy:

Okruh plávky modrastej v systematike podľa Sarnariho
sekcia Heterophyllae Fries _subsekcia Cyanoxanthinae Singer
zahŕňa tieto druhy:
- Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. – plávka modrastá
- Russula cyanoxantha var.flavoviridis (Romagn.) Sarnari – plávka modrastá žltozelená
- Russula cyanoxantha var.subacerba Reumaux – plávka modrastá štipľavá
- Russula cyanoxantha var.variata (Banning) Singeri – plávka modrastá odlišná
- Russula cyanoxantha f.cutefracta (Cooke) Sarnari – plávka modrastá popukaná
- Russula cyanoxantha f.pallida Singer – plávka modrastá bledá
- Russula cyanoxantha f.peltereaui Singer – plávka modrastá zelená
- Russula langei Bon – plávka Langeova
Všetky tieto druhy majú spoločný makroznak a to pružné a nelámavé lupene.