Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Geastrum rufescens »

História popisu - Geastrum rufescens

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Juraj Kianička
Dátum: 02.10.2013 20:17

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Geastrum readeri</b> <b>Cooke &amp; Massee</b> [as '<i>Geaster</i>'], <i>Grevillea</i> <b>16</b>(no. 79): 73 (1888)<br><b>Geastrum rufescens var. readeri</b> <b>(Cooke &amp; Massee) Cleland &amp; Cheel</b>, (1915)<br><b>Geastrum rufescens</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: 134 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. rufescens</font></b><br><b>Geastrum schaefferi</b> <b>Vittad.</b> [as '<i>Geaster</i>'], <i>Monograph Lyc.</i>: 22 (1842)<br><b>Geastrum vulgatum</b> <b>Vittad.</b> [as '<i>Geaster</i>'], <i>Monograph Lyc.</i>: 20 (1842)

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Plodnice sú zamlada bledé, guľovitého tvaru, skryté v zemi, veľkosť je asi 20 – 50 mm, postupne sa vyvíjajú a predierajú na zemský povrch – naberajú červenohnedú farbu a rozpukajú sa na 5 - 10 nepravidelne veľkých a nerovnakých cípov (vonkajšia zákrovka), ktoré sú rozvinuté do tvaru hviezdy. Cípy mladej plodnice sú pevné, hrubé, mäsité, vystreté, ružovo hnedé, slabo červenkasté, postupne pri starnutí sa zvinujú, stenčujú sa, tmavnú na červenohnedú farbu a olupujú sa. Vnútorná zákrovka je široká 10 - 40 mm, nepravidelne guľovitá, prisadnutá alebo umiestnená na krátkom kŕčku, bledo okrová, hnedastá. Na temene je otvorená, s kužeľovitým, brvitým ústim. Je vyplnená výtrusným prachom, preto v starobe, keď sa zákrovka stlačí, práši sa z nej výtrusný prach.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie od júla do novembra, no hviezdovky sú húževnaté a zotrvávajú na svojom mieste aj počas zimy. Nie je žiadnou výnimkou nájsť staré plodnice aj v zimných mesiacoch, keď nie je napadaný sneh. Rastie hojne v ihličnatých, ale aj v listnatých lesoch, občas aj na miestach ovplyvnených hospodárskou činnosťou. V ihličnatých lesoch sa dá nájsť často v okolí stromov (smrekov) jednotlivo alebo skupinovo. Rastie na vápenatých aj nevápenatých pôdach, slabo prirastená k substrátu, obľubuje aj piesčitú pôdu.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Nejedlá huba.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1121327


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 05.01.2012 17:27

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Pers.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 14.09.2001 00:00

hviezdovka červenkastá

Geastrum rufescens
hvězdovka červenavá

Nejedlá huba