Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rumex alpinus »

História popisu - Rumex alpinus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 02.06.2018 18:00

štiavec alpský

Rumex alpinus L. 1759 non L. 1753, nom. illeg.
šťovík alpský


Výskyt: VI. - VIII.

Výskyt:

V oreofitiku a v nejvyšších polohách mezofytika, v montánním až subalpínském stupni