Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Inonotus cuticularis »

História popisu - Inonotus cuticularis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 08.01.2019 11:28

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1rezavec pokožkový

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Boletus cuticularis</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> (Paris) <b>10</b>: tab. 462 (1789)<br><b>Inodermus cuticularis</b> <b>(Bull.) Pat.</b>, <i>Hym&#233;nomyc. Eur.</i> (Paris): 143 (1887)<br><b>Inonotus perplexus</b> <b>(Peck) Murrill</b>, <i>Bull. Torrey bot. Club</i> <b>31</b>(11): 596 (1904)<br><b>Polyporus cuticularis</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 363 (1821)<br><b>Polyporus cuticularis</b> <b>(Bull.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 363 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. cuticularis</font></b><br><b>Polyporus cuticularis var. hamatopilus</b> <b>Beeli</b>, <i>Bull. Soc. R. Bot. Belg.</i> <b>56</b>: 65 (1924)<br><b>Polyporus fuscovelutinus</b> <b>(Pat.) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 269 (1912)<br><b>Polyporus perplexus</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus.</i> <b>49</b>: 33 (1897) [1896]<br><b>Polystictoides cuticularis</b> <b>(Bull.) L&#225;zaro Ibiza</b>, <i>Revta R. Acad. Cienc. exact. fis. nat. Madr.</i> <b>14</b>(11): 754 (1916)<br><b>Xanthochrous cuticularis</b> <b>(Bull.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 100 (1900)<br><b>Xanthochrous cuticularis</b> <b>(Bull.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 100 (1900) <b><font color='#0000FF'>f. cuticularis</font></b><br><b>Xanthochrous cuticularis f. platani</b> <b>Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>34</b>(6): 423 (1936)<br><b>Xanthochrous fuscovelutinus</b> <b>Pat.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>24</b>(1): 6 (1908)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1100837


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.01.2012 10:14

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bull.) P. Karst.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.02.2002 00:00

ryšavec kôrovitý

Inonotus cuticularis