Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Inocybe whitei »

História popisu - Inocybe whitei

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 20.01.2015 18:34

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Inocybe pudica 1Inocybe whitei

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Kühner 1(Berk. & Broome) Sacc.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Inocybe rubescens, Inocybe trinii, Inocybe whitei 1<b>Agaricus geophyllus var. lateritius</b> <b>Berk. &amp; Broome</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 4 <b>6</b>: 466 (1870)<br><b>Agaricus whitei</b> <b>Berk. &amp; Broome</b>, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 4 <b>17</b>: 131 (1876)<br><b>Inocybe geophylla var. lateritia</b> <b>(Berk. &amp; Broome) W.G. Sm.</b>, <i>Syn. Brit. Basidiomyc.</i>: 141 (1908)<br><b>Inocybe pudica</b> <b>K&#252;hner</b>, <i>Ann. Sci. Franche-Comt&#233;</i> <b>2</b>: 26 (1947)<br><b>Inocybe pudica</b> <b>K&#252;hner</b>, <i>Ann. Sci. Franche-Comt&#233;</i> <b>2</b>: 26 (1947) <b><font color='#0000FF'>var. pudica</font></b><br><b>Inocybe pudica var. roseifolia</b> <b>Beller &amp; Bon</b>, in Bon, <i>Docums Mycol.</i> <b>27</b>(no. 107): 60 (1997)<br><br><b>Inocybe whitei</b> <b>(Berk. &amp; Broome) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 790 (1887) <b><font color='#0000FF'>f. whitei</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1163193


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.01.2012 21:10

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Kühner


Zmeny urobil: Erik Brozmann
Dátum: 09.10.2010 14:55

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1vláknice zardělá

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Inocybe whitei 1Inocybe pudica

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Inocybe rubescens, Inocybe trinii, Inocybe whitei

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Je to biela plodnica ktorá starnutím červenie.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.02.2002 00:00

Vláknica Whiteova

Inocybe whitei