Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Verrucaria xyloxena »

História popisu - Verrucaria xyloxena

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.03.2018 12:32

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnica

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnice

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník DD chýbajúce alebo nedostatočné údaje (data deficient)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, nevýrazný až zrnito areolátny, zložený z goniocystov 15-35 µm, Prothallus: niekedy vyvinutý, hnedý Apothecia: perithecia početné, z 1/3 – ¾ zanorené, černasté, guľovité až široko vajcovité 170 µm, Reakcie: Substrát: na vápenatej pôde, rastlinných zvyškoch, často spolu s machmi, zriedka na dreve, ľahko prehliadnuteľná Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=2543 https://www.researchgate.net/publication/285936151_A_revision_of_verrucaria_SL_verrucariaceae_in_Poland https://museum.wales/media/13849/Orange-A-2013-British-and-other-pyrenocarpous-lichens.pdf


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 06.03.2018 12:31

Verrucaria xyloxena Norman