Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Inocybe petiginosa »

História popisu - Inocybe petiginosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Zdenka Kryspínová
Dátum: 11.09.2014 17:23

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1vláknice pavučinatá

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 14

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Inocybe jacobi

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.01.2012 21:12

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Gillet


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.02.2002 00:00

vláknica páperistá

Inocybe petiginosa