Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Verrucaria submersella »

História popisu - Verrucaria submersella

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.03.2018 12:29

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnica

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnice

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: veľmi blízky k Verrucaria aleaeomelaena a Verrucaria funkcii, no líši sa v drobných morfologických znakoch, stielka nie je rôsolovitá, 50-150 µm, špinavo biela za mokra žltkasto zelená Prothallus: nezreteľný Apothecia: perithecia spolovice až ¾ zanorené, 250-350 µm Reakcie: ? Substrát: na vápencových skalách v sladkej vode v horách, no našla sa aj na kremičitých kamienkoch Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://dryades.units.it/italic/index.php?procedure=taxonpage&num=2535 https://www.researchgate.net/publication/285936151_A_revision_of_verrucaria_SL_verrucariaceae_in_Poland


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 06.03.2018 12:29

Verrucaria submersella Servít