Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Verrucaria macrostoma f. macrostoma »

História popisu - Verrucaria macrostoma f. macrostoma

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.03.2018 20:10

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, popraskaný na areoly, areoly 0,5-1,5 mm, olivovozelené alebo v rôznych odtieňoch hnedej, vzhľadom pripomína vysušené blato, na okrajoch areol niekedy tvorí isidia alebo soredia Prothallus: nezreteľný Apothecia: perithecia 1-3 na areole, spolovice zanorené, 0,3-0,5 mm, čierne, nezanechávajú jamky Reakcie: negatívne Substrát: tvrdé vápence, betón, múry, vápenaté substráty v horách Niekedy zamieňaná za Acarospora fusca tieto však majú väčšinou nenápadné a zanorené apothecia, hranaté; Verrucaria viridula má perithecia hlboko zanorené, menšie, hruškovité; Verrucaria nigrescens je tmavá až černastá bez zelenej Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Verrucaria_macrostoma.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-307.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=513&lang=en http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56566 https://museum.wales/media/13849/Orange-A-2013-British-and-other-pyrenocarpous-lichens.pdf  1Thallus: kôrovitý, popraskaný na areoly, areoly 0,5-1,5 mm, olivovozelené alebo v rôznych odtieňoch hnedej, vzhľadom pripomína vysušené blato, na okrajoch areol niekedy tvorí isidia alebo soredia Prothallus: nezreteľný Apothecia: perithecia 1-3 na areole, spolovice zanorené, 0,3-0,5 mm, čierne, nezanechávajú jamky Reakcie: negatívne Substrát: tvrdé vápence, betón, múry, vápenaté substráty v horách Niekedy zamieňaná za Acarospora fuscata tieto však majú väčšinou nenápadné a zanorené apothecia, hranaté; Verrucaria viridula má perithecia hlboko zanorené, menšie, hruškovité; Verrucaria nigrescens je tmavá až černastá bez zelenej Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Verrucaria_macrostoma.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-307.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=513&lang=en http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56566 https://museum.wales/media/13849/Orange-A-2013-British-and-other-pyrenocarpous-lichens.pdf


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.03.2018 20:09

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, popraskaný na areoly, areoly 0,5-1,5 mm, olivovozelené alebo v rôznych odtieňoch hnedej, vzhľadom pripomína vysušené blato, na okrajoch areol niekedy tvorí isidia alebo soredia Prothallus: nezreteľný Apothecia: perithecia 1-3 na areole, spolovice zanorené, 0,3-0,5 mm, čierne, nezanechávajú jamky Reakcie: negatívne Substrát: tvrdé vápence, betón, múry, vápenaté substráty v horách Niekedy zamieňaná za Acarospora fuscta tieto však majú väčšinou nenápadné a zanorené apothecia, hranaté; Verrucaria viridula má perithecia hlboko zanorené, menšie, hruškovité; Verrucaria nigrescens je tmavá až černastá bez zelenej Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Verrucaria_macrostoma.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-307.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=513&lang=en http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56566 https://museum.wales/media/13849/Orange-A-2013-British-and-other-pyrenocarpous-lichens.pdf  1Thallus: kôrovitý, popraskaný na areoly, areoly 0,5-1,5 mm, olivovozelené alebo v rôznych odtieňoch hnedej, vzhľadom pripomína vysušené blato, na okrajoch areol niekedy tvorí isidia alebo soredia Prothallus: nezreteľný Apothecia: perithecia 1-3 na areole, spolovice zanorené, 0,3-0,5 mm, čierne, nezanechávajú jamky Reakcie: negatívne Substrát: tvrdé vápence, betón, múry, vápenaté substráty v horách Niekedy zamieňaná za Acarospora fusca tieto však majú väčšinou nenápadné a zanorené apothecia, hranaté; Verrucaria viridula má perithecia hlboko zanorené, menšie, hruškovité; Verrucaria nigrescens je tmavá až černastá bez zelenej Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Verrucaria_macrostoma.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-307.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=513&lang=en http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56566 https://museum.wales/media/13849/Orange-A-2013-British-and-other-pyrenocarpous-lichens.pdf


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.03.2018 12:17

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnica

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bradavnice

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, popraskaný na areoly, areoly 0,5-1,5 mm, olivovozelené alebo v rôznych odtieňoch hnedej, vzhľadom pripomína vysušené blato, na okrajoch areol niekedy tvorí isidia alebo soredia Prothallus: nezreteľný Apothecia: perithecia 1-3 na areole, spolovice zanorené, 0,3-0,5 mm, čierne, nezanechávajú jamky Reakcie: negatívne Substrát: tvrdé vápence, betón, múry, vápenaté substráty v horách Niekedy zamieňaná za Acarospora fuscta tieto však majú väčšinou nenápadné a zanorené apothecia, hranaté; Verrucaria viridula má perithecia hlboko zanorené, menšie, hruškovité; Verrucaria nigrescens je tmavá až černastá bez zelenej Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Verrucaria_macrostoma.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-307.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=513&lang=en http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56566 https://museum.wales/media/13849/Orange-A-2013-British-and-other-pyrenocarpous-lichens.pdf


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 06.03.2018 12:17

Verrucaria macrostoma f. macrostoma Dufour ex DC.