Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Steinia geophana »

História popisu - Steinia geophana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 29.12.2022 13:52

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1- 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Biatora geophana</b> <b>(Nyl.) Th. Fr.</b>, <i>&#214;fvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. F&#246;rhandl.</i> <b>21</b>: 271 (1865)<br><b>Biatorella geophana</b> <b>(Nyl.) Rehm</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 32): 307 (1890) [1896]<br><b>Biatorella geophana</b> <b>(Nyl.) Rehm</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 32): 307 (1890) [1896] <b><font color='#0000FF'>f. geophana</font></b><br><b>Lecidea geophana</b> <b>Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Helsinki): 212 (1861)<br><b>Lecidea insita</b> <b>Stirt.</b>, <i>Scott. Natural.</i> <b>5</b>: 17 (1879)<br><b>Nesolechia insita</b> <b>(Stirt.) Vouaux</b><br><b>Pleolecis geophana</b> <b>(Nyl.) Clem.</b>, <i>Gen. fung.</i> (Minneapolis): 174 (1909)<br><b>Sarcogyne geophana</b> <b>(Nyl.) Boistel</b>, <i>Nouv. Fl. Lich.</i> <b>2</b>: 228 (1903) 1<b>Biatora geophana</b> <b>(Nyl.) Th. Fr.</b>, <i>&#214;fvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. F&#246;rhandl.</i> <b>21</b>: 271 (1865)<br><b>Biatorella geophana</b> <b>(Nyl.) Rehm</b>, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 32): 307 (1890) [1896]<br><b>Lecidea geophana</b> <b>Nyl.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Helsinki): 212 (1861)<br><b>Lecidea insita</b> <b>Stirt.</b>, <i>Scott. Natural.</i> <b>5</b>: 17 (1879)<br><b>Pleolecis geophana</b> <b>(Nyl.) Clem.</b>, <i>Gen. fung.</i> (Minneapolis): 174 (1909)<br><b>Sarcogyne geophana</b> <b>(Nyl.) Boistel</b>, <i>Nouv. Fl. Lich.</i> (Paris) <b>2</b>: 228 (1903)<br><b>Sarea geophana</b> <b>(Nyl.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(3): 515 (1898)


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 11.02.2018 17:50

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1-

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1steinovka zeměmilná

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník DD chýbajúce alebo nedostatočné údaje (data deficient)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, veľmi tenký iba v podobe sotva viditeľného filmu, za vlhka priesvitný a rôsolovitý, svetlo šedý až nevýrazne olivový, zriedka popraskaný Prothallus: chýba Pycnidia: čierne Apothecia: čiastočne zanorené až prisadnuté 0,2-0,6 mm, čierne, disky hnedé, výrazne vypuklé, bez okraja Reakcie: negatívne Substrát: často prehliadaná na narušenej hlinitej a piesočnatej pôde, bohatej na kovy, zriedka na pňoch, machoch, skalách Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_S/Text_S/Steinia_geophana.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54197 http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=19051


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 11.02.2018 17:49

Steinia geophana (Nyl.) Stein