Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hyphodontia sambuci »

História popisu - Hyphodontia sambuci

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 15:09

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) J. Erikss.


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 20.02.2011 11:36

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kornatec bezový


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 31.01.2002 00:00

zubánka bazová

Hyphodontia sambuci