Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Placynthium subradiatum »

História popisu - Placynthium subradiatum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.01.2018 19:13

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tvorí kompaktné ružice do 1,5 cm, ktoré zo stredu odumierajú, tmavo olivovo hnedé, okraj tvorený úzkymi zaoblenými lalokmi, isidia riedke alebo chýbajú Prothallus: chýba alebo nenápadný Apothecia: veľmi zriedkavé, polo zanorené až prisadnuté do 0,5 mm, disky tmavo hnedočierne, okraj stielkový Reakcie: negatívne Substrát: na vertikálnych stenách vápencov pravidelne zmáčaných vodou, horské oblasti Podobná Placynthium nigrum, ktorá máva množstvo apothecií; Placynthium asperellum tvorí nepravidelné hviezdovité ružice Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-235.html http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56010 http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=19347  1Thallus: lúčovitý, tvorí kompaktné ružice do 1,5 cm, ktoré zo stredu odumierajú, tmavo olivovo hnedé, okraj tvorený úzkymi zaoblenými lalokmi, isidia riedke alebo chýbajú Prothallus: chýba alebo nenápadný Apothecia: veľmi zriedkavé, polo zanorené až prisadnuté do 0,5 mm, disky tmavo hnedočierne, okraj stielkový Reakcie: negatívne Substrát: na vertikálnych stenách vápencov pravidelne zmáčaných vodou, horské oblasti Podobná Placynthium nigrum, ktorá máva množstvo apothecií; Placynthium asperellum tvorí nepravidelné hviezdovité ružice Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-235.html http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56010 http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=19347


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 18.01.2018 11:28

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1placyntium

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1placyntium

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tvorí kompaktné ružice do 1,5 cm, ktoré zo stredu odumierajú, tmavo olivovo hnedé, okraj tvorený úzkymi zaoblenými lalokmi, isidia riedke alebo chýbajú Prothallus: chýba alebo nenápadný Apothecia: veľmi zriedkavé, polo zanorené až prisadnuté do 0,5 mm, disky tmavo hnedočierne, okraj stielkový Reakcie: negatívne Substrát: na vertikálnych stenách vápencov pravidelne zmáčaných vodou, horské oblasti Podobná Placynthium nigrum, ktorá máva množstvo apothecií; Placynthium asperellum tvorí nepravidelné hviezdovité ružice Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-235.html http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56010 http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=19347


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 18.01.2018 11:28

Placynthium subradiatum (Nyl.) Arnold