Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hygrophorus persoonii »

História popisu - Hygrophorus persoonii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 20:38

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Arnolds


Zmeny urobil:
Dátum: 09.12.2008 18:02

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 112

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1V ČR je tendo druh uvedený v Červeném seznamu kriticky ohrožených druhů!


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 31.01.2002 00:00

Šťavnačka Persoonova

Hygrophorus persoonii
Šťavnatka dvoubarvá