Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Candelariella subdeflexa »

História popisu - Candelariella subdeflexa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 09.01.2018 09:26

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1svietivček

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1svícníček

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: lupeňovitý, niekedy zle vyvinutý, laloky 0,5-0,6x0,3-0,8 mm, šedé Pycnidia: obvykle chýbajú Apothecia: obvykle početné, 0,3-0,6 mm, často niekoľko zrastených dohromady, disky bledožlté až žlté, okraj nie je vidieť Reakcie: disky K+ červenkastý, C- Substrát: na bázach listnatých stromov Fraxinus, Populus, Juglans niekedy na dreve Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://dbiodbs.univ.trieste.it/italic/italic07?s=489&us=admin http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=53282 http://eol.org/pages/2859849/overview


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 09.01.2018 09:25

Candelariella subdeflexa (Nyl.) Lettau