Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hygrophorus angustifolius »

História popisu - Hygrophorus angustifolius

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 14.11.2012 16:53

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1šťavnatka


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 21:01

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hygrophorus augustifolius 1Hygrophorus angustifolius

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Murrill) Sacc.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 31.01.2002 00:00

šťavnačka nepásikavá

Hygrophorus augustifolius