Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Bryostigma muscigenum »

História popisu - Bryostigma muscigenum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 25.12.2017 09:44

Význam:

Old VersionNew Version
1Lišajník Identifikovateľnosť: mikroskopicky 1Lišajník

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 23.12.2017 15:46

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1artónia

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1artonie mechová

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník Identifikovateľnosť: mikroskopicky

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, šedo hnedý, tvorí drobné ružice do 0,5 cm, nepravidelne zaoblené, jemne zrnité, zrná 20-50 µm Pycnidia: nepočetné, do 40 µm svetlo hnedé Apothecia: čierne do 0,3 mm, bez pruiny Reakcie: ? Substrát: na starších konárikoch Sambucus, Fraxinus, Acer, Ulmus v chránených polohách, niekedy na machoch, pomerne tolerantná znečisteniu Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.habitas.org.uk/lichenireland/species.asp?item=15498 http://fungi.myspecies.info/taxonomy/term/7609/descriptions


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 23.12.2017 15:45

Bryostigma muscigenum (Th. Fr.) Frisch & G. Thor