Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sparria endlicheri »

História popisu - Sparria endlicheri

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 25.12.2017 10:01

Význam:

Old VersionNew Version
1Lišajník Identifikovateľnosť: mikroskopicky 1Lišajník

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 23.12.2017 15:40

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1artónia

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1artonie Endlicherova

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník Identifikovateľnosť: mikroskopicky

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, zrnitý, často klenutý 0,3-1 mm, šedo fialkasto ružový, okraj občas pripomína laloky Prothallus: Pseudocyfely: Soralia: početné 50-100 µm, hnedo ružové, neskôr okrovo hnedé Soredia: v hromádkach, šedo ružové Pycnidia: nenápadné, zanorené, sotva viditeľné ako drobné čierne bodky 100-120 µm Apothecia: zriedkavé, guľovité až valcovité 0,4-0,8 mm, bielo pomúčené Reakcie: C+ červená, K- alebo K+ žltá, Pd- Substrát: suché chránené kremičité skaly, hlavne pod prevismi, kde vynikne jej ružová farba, na vlhších stanovištiach je stielka viac šedivá až okrová Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Arthonia_endlicheri.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=133&lang=en


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 23.12.2017 15:39

Sparria endlicheri (Garov.) Ertz & Tehler