Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hygrocybe russocoriacea »

História popisu - Hygrocybe russocoriacea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 01.11.2019 10:40

Dužina:

Old VersionNew Version
1Vôňa spočiatku udrie do nosa a pripomína akýsi benzínový, chemický, či až ihličnanový zápach (mne osobne pripomína čajovníkový olej, teda Tee Tree oil). V literatúre sa uvádza, že má pripomínať starú ruskú kožu.  1Vôňa spočiatku udrie do nosa a pripomína akýsi benzínový, chemický, či až ihličnanový zápach (mne osobne pripomína čajovníkový olej alebo cédrové drevo). V literatúre sa uvádza, že má pripomínať starú ruskú kožu.


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 22.10.2019 10:43

Dužina:

Old VersionNew Version
1Vôňa spočiatku udrie do nosa a pripomína akýsi benzínový, chemický, či až ihličnanový zápach, vôňa je veľmi charakteristická, ale ťažko opísateľná. V literatúre sa uvádza, že má pripomínať starú ruskú kožu. 1Vôňa spočiatku udrie do nosa a pripomína akýsi benzínový, chemický, či až ihličnanový zápach (mne osobne pripomína čajovníkový olej, teda Tee Tree oil). V literatúre sa uvádza, že má pripomínať starú ruskú kožu.


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 10.03.2019 10:45

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Camarophyllus russocoriaceus</b> <b>(Berk. &amp; T.K. Mill.) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 4): 20 (1923)<br><b>Cuphophyllus russocoriaceus</b> <b>(Berk. &amp; T.K. Mill.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 11 (1985) [1984]<br><b>Hygrocybe russocoriacea f. alba</b> <b>M. Becerra &amp; Robles</b>, <i>Boln Soc. Micol. Madrid</i> <b>36</b>: 137 (2012)<br><b>Hygrocybe russocoriacea</b> <b>(Berk. &amp; T.K. Mill.) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969) <b><font color='#0000FF'>f. russocoriacea</font></b><br><b>Hygrophorus russocoriaceus</b> <b>Berk. &amp; T.K. Mill.</b> [as '<i>russo-coriaceus</i>'], in Berkeley &amp; Broome, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 2 <b>2</b>(no. 10): 261 (1848) 1<b>Camarophyllus russocoriaceus</b> <b>(Berk. &amp; T.K. Mill.) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 4): 20 (1923)<br><b>Cuphophyllus russocoriaceus</b> <b>(Berk. &amp; T.K. Mill.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 11 (1985) [1984]<br><b>Hygrocybe russocoriacea f. alba</b> <b>M. Becerra &amp; Robles</b>, <i>Boln Soc. Micol. Madrid</i> <b>36</b>: 137 (2012)<br><b>Hygrophorus russocoriaceus</b> <b>Berk. &amp; T.K. Mill.</b> [as '<i>russo-coriaceus</i>'], in Berkeley &amp; Broome, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 2 <b>2</b>(no. 10): 261 (1848)

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Lupene sú zbiehajúce, biele a riedke. 1Lupene sú zbiehajúce, biele a riedke. [695505]


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 03.02.2019 17:51

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Pomerne malý, maximálne 40mm široký. V mladosti pologuľovitý, vypuklý až napokon často plochý so stlačeným stredom. Niekedy presvitajúce lupene na okraji klobúka. Farba klobúka je biela až jemne krémová. Povrch klobúka je vlhký, niekedy až mierne lepkavý. 1Pomerne malý, maximálne 40mm široký. V mladosti pologuľovitý, vypuklý až napokon často plochý so stlačeným stredom. Niekedy presvitajúce lupene na okraji klobúka. Farba klobúka je biela až jemne krémová, v strede klobúčika často tmavšia. Povrch klobúka je vlhký, niekedy až mierne lepkavý.


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 27.01.2019 14:43

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 27.01.2019 14:39

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Lupene sú zbiehajúce, biele a riedka. 1Lupene sú zbiehajúce, biele a riedke.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Podobným druhom je Cuphophyllus virgineus, tento druh je však bežnejší, nemá charakteristickú vôňu a taktiež sa odlišujú aj miernym sfarbením plodníc, či u H.russocoriacea prítomnosťou načervenalej bázy hlúbika.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Na dobre obhospodárovaných lúkach, pasienkoch, často v spoločnosti H.punicea, H.reidii, niekedy môže rásť na lokalitách spolu s Cuphophyllus virgineus.  1Na dobre obhospodárovaných lúkach, či pasienkoch, často v spoločnosti H.punicea, H.reidii, niekedy môže rásť na lokalitách spolu s Cuphophyllus virgineus (makroskopicky takmer totožný druh).

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Jedná sa pravdepodobne o prehliadaný druh, kedy si ho väčšina hubárov zamení za Cuphophyllus virgineus. Niekedy treba však dať pozor, pretože aj C.virgineus môže mať inú vôňu, pripomínajúcu kokos, vtedy sú však plodničky napadnuté plesňou a majú ružovočervené sfarbenie na klobúku.


Zmeny urobil: Filip Fuljer
Dátum: 23.01.2019 16:20

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Camarophyllus russocoriaceus</b> <b>(Berk. &amp; T.K. Mill.) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 4): 20 (1923)<br><b>Cuphophyllus russocoriaceus</b> <b>(Berk. &amp; T.K. Mill.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 11 (1985) [1984]<br><b>Hygrocybe russocoriacea</b> <b>(Berk. &amp; T.K. Mill.) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969) <b><font color='#0000FF'>f. russocoriacea</font></b><br><b>Hygrophorus russocoriaceus</b> <b>Berk. &amp; T.K. Mill.</b> [as '<i>russo-coriaceus</i>'], in Berkeley &amp; Broome, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 2 <b>2</b>: 261 (1848) 1<b>Camarophyllus russocoriaceus</b> <b>(Berk. &amp; T.K. Mill.) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 4): 20 (1923)<br><b>Cuphophyllus russocoriaceus</b> <b>(Berk. &amp; T.K. Mill.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 11 (1985) [1984]<br><b>Hygrocybe russocoriacea f. alba</b> <b>M. Becerra &amp; Robles</b>, <i>Boln Soc. Micol. Madrid</i> <b>36</b>: 137 (2012)<br><b>Hygrocybe russocoriacea</b> <b>(Berk. &amp; T.K. Mill.) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969) <b><font color='#0000FF'>f. russocoriacea</font></b><br><b>Hygrophorus russocoriaceus</b> <b>Berk. &amp; T.K. Mill.</b> [as '<i>russo-coriaceus</i>'], in Berkeley &amp; Broome, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 2 <b>2</b>(no. 10): 261 (1848)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 19

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Pomerne malý, maximálne 40mm široký. V mladosti pologuľovitý, vypuklý až napokon často plochý so stlačeným stredom. Niekedy presvitajúce lupene na okraji klobúka. Farba klobúka je biela až jemne krémová. Povrch klobúka je vlhký, niekedy až mierne lepkavý.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene sú zbiehajúce, biele a riedka.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Hlúbik je vysoký maximálne do 50mm, na báze často s červeným nádychom.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Výrazná vôňa pripomínajúca starú ruskú kožu.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Biely

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na dobre obhospodárovaných lúkach, pasienkoch, často v spoločnosti H.punicea, H.reidii, niekedy môže rásť na lokalitách spolu s Cuphophyllus virgineus.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro


Zmeny urobil: Zdenka Kryspínová
Dátum: 05.02.2016 09:54

Český názov:

Old VersionNew Version
1štavnatka juchtová 1voskovka juchtová


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 02.01.2015 18:37

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Berk. & Jos.K. Mill.) P.D. Orton & Watling 1(Berk. & T.K. Mill.) P.D. Orton & Watling

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Camarophyllus russocoriaceus</b> <b>(Berk. &amp; T.K. Mill.) J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>4</b>(no. 4): 20 (1923)<br><b>Cuphophyllus russocoriaceus</b> <b>(Berk. &amp; T.K. Mill.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>14</b>(no. 56): 11 (1985) [1984]<br><b>Hygrocybe russocoriacea</b> <b>(Berk. &amp; T.K. Mill.) P.D. Orton &amp; Watling</b>, <i>Notes R. bot. Gdn Edinb.</i> <b>29</b>(1): 131 (1969) <b><font color='#0000FF'>f. russocoriacea</font></b><br><b>Hygrophorus russocoriaceus</b> <b>Berk. &amp; T.K. Mill.</b> [as '<i>russo-coriaceus</i>'], in Berkeley &amp; Broome, <i>Ann. Mag. nat. Hist.</i>, Ser. 2 <b>2</b>: 261 (1848)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1332196


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.01.2012 21:07

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Berk. & Jos.K. Mill.) P.D. Orton & Watling


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 28.12.2007 14:46

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1štavnatka juchtová


Zmeny urobil: Ing. Tibor Ozimý
Dátum: 13.10.2007 21:52

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Lúčnica horká 1Lúčnica juchtová

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Hygrocybe reai 1Hygrocybe russocoriacea


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 29.01.2002 00:00

Lúčnica horká

Hygrocybe reai