Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Agonimia repleta »

História popisu - Agonimia repleta

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 21.12.2017 19:16

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 21.12.2017 18:44

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1agonímia

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1terčovník

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 21.12.2017 18:43

Agonimia repleta Czarnota & Coppins