Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Agonimia globulifera »

História popisu - Agonimia globulifera

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 21.12.2017 19:14

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: lupeňovitý, tvorený drobnými šupinami 0,2-0,5 mm, často zoskupené do, šedo zelené až zelené, na povrchu olejovité guľôčky Apothecia: je iba zriedka plodný, perithecia čiastočne zanorené, vajcovité, čierne, často sterilné čierne guľôčky na stielke Reakcie: negatívne Substrát: na piesočných dunách, machoch, lišajníkoch v trávnatých spoločenstvách, tiež v štrbinách tvrdých vápencov Podobná Agonimia gelatinosa nemá olejovité gulôčky Mikroskopovanie nutné Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_A/Textes_A2/Agonimia_globulifera.htm http://fungi.myspecies.info/all-fungi/agonimia-globulifera http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=74  1Thallus: lupeňovitý, tvorený drobnými šupinami 0,2-0,5 mm, často zoskupené do, šedo zelené až zelené, na povrchu olejovité guľôčky Apothecia: je iba zriedka plodný, perithecia čiastočne zanorené, vajcovité, čierne, často sterilné čierne guľôčky na stielke Reakcie: negatívne Substrát: na piesočných dunách, machoch, lišajníkoch v trávnatých spoločenstvách, tiež v štrbinách tvrdých vápencov Podobná Agonimia gelatinosa nemá olejovité gulôčky Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_A/Textes_A2/Agonimia_globulifera.htm http://fungi.myspecies.info/all-fungi/agonimia-globulifera http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=74

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 21.12.2017 18:43

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1agonímia

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1terčovník

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: lupeňovitý, tvorený drobnými šupinami 0,2-0,5 mm, často zoskupené do, šedo zelené až zelené, na povrchu olejovité guľôčky Apothecia: je iba zriedka plodný, perithecia čiastočne zanorené, vajcovité, čierne, často sterilné čierne guľôčky na stielke Reakcie: negatívne Substrát: na piesočných dunách, machoch, lišajníkoch v trávnatých spoločenstvách, tiež v štrbinách tvrdých vápencov Podobná Agonimia gelatinosa nemá olejovité gulôčky Mikroskopovanie nutné Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_A/Textes_A2/Agonimia_globulifera.htm http://fungi.myspecies.info/all-fungi/agonimia-globulifera http://www.lichenology.info/cgi-bin/baseportal.pl?htx=atlas_frm&newId=74


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 21.12.2017 18:42

Agonimia globulifera M. Brand & Diederich