Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Acrocordia gemmata »

História popisu - Acrocordia gemmata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 21.12.2017 13:24

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1akrokordia púčiková

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1nenápadka pupenovitá

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tenký, popraskaný na areoly, biely až svetlo šedý Pycnidia: rozptýlené, 0,1-0,25 mm Apothecia: perithecia 0,5-1 mm, pologuľovité, čiastočne zanorené, čierne, často s excentrickou ostiolou na vrchole Reakcie: negatívne Substrát: na kôre starých stromov hlavne Quercus, Populus, Ulmus zriedka na Corylus, citlivá na znečistenie Podobná Pyrenula macrospora má hnedo zelený, jemne škvrnitú stielku Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.waysofenlichenment.net/lichens/Acrocordia%20gemmata http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-530.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=459&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_A/Acrocordia_gemmata.htm


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 21.12.2017 13:24

Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal.