Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Neophaeosphaeria quadriseptata »

História popisu - Neophaeosphaeria quadriseptata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 03.08.2018 19:54

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1373057 10


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 16.12.2017 15:26

-

Neophaeosphaeria quadriseptata (M.E. Barr) M.P.S. Câmara, M.E. Palm & A.W. Ramaley