Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Phanerochaete calotricha »

História popisu - Phanerochaete calotricha

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 18.11.2017 14:09

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1kôrnatec 1kôrnatec pápernatý


Úvodné znenie

Publikoval: Vladimír Kunca
Dátum: 23.10.2017 16:05

kôrnatec

Phanerochaete calotricha (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden