Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ramaria spinulosa »

História popisu - Ramaria spinulosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Ing. Pete Nouzovský
Dátum: 24.08.2017 12:27

strapačka

Ramaria spinulosa (Pers.) Quél.
kuřátka osténkatá

Vzácna huba
Výskyt: VIII. - X.