Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Aleurina tenuiverrucosa »

História popisu - Aleurina tenuiverrucosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Adam Polhorský
Dátum: 05.07.2017 16:45

-

Aleurina tenuiverrucosa Dougoud & Roffler
-

Vzácna huba