Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Melampsora galanthi-fragilis »

História popisu - Melampsora galanthi-fragilis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 17.04.2017 09:56

hnedospórka

Melampsora galanthi-fragilis Kleb.