Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Erythricium aurantiacum »

História popisu - Erythricium aurantiacum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 25.12.2018 18:59

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Parazit na lišajníkoch


Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 25.12.2018 18:59

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1_ 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1_ 1

Význam:

Old VersionNew Version
1Lišajník 1

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: známa iba anamorphná forma, tvorí oranžové sklerócia na odumretých a odumierajúcich stielkach hostiteľských lišajníkov, obklopené svetlo oranžovou nekrotizovanou stielkou hostiteľa Apothecia: neznáme Substrát: najčastejšie na stielkach lišajníkov rodu Physcia, ale často prechádza aj na susedné Pertusaria, Lepraria, Lasallia, Xanthoria ... Podobná Marchandiomyces corallinus má sklerócia jasno ružové Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/lichenicolous/Marchandiomyces_aurantiacus.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-500.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=581&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_M/Marchandiomyces_aurantiacus.htm http://fungi.myspecies.info/content/marchandiobasidium-aurantiacum  1Známa iba anamorphná forma, tvorí oranžové sklerócia na odumretých a odumierajúcich stielkach hostiteľských lišajníkov, obklopené svetlo oranžovou nekrotizovanou stielkou hostiteľa Substrát: najčastejšie na stielkach lišajníkov rodu Physcia, ale často prechádza aj na susedné Pertusaria, Lepraria, Lasallia, Xanthoria ... Podobná Marchandiomyces corallinus má sklerócia jasno ružové Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/lichenicolous/Marchandiomyces_aurantiacus.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-500.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=581&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_M/Marchandiomyces_aurantiacus.htm http://fungi.myspecies.info/content/marchandiobasidium-aurantiacum


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 01.11.2017 19:24

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: známa iba anamorphná forma, tvorí oranžové sklerócia na odumretých a odumierajúcich stielkach hostiteľských lišajníkov, obklopené svetlo oranžovým nekrotizovanou stielkou hostiteľa Apothecia: neznáme Substrát: najčastejšie na stielkach lišajníkov rodu Physcia, ale často prechádza aj na susedné Pertusaria, Lepraria, Lasallia, Xanthoria ... Podobná Marchandiomyces corallinus má sklerócia jasno ružové Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/lichenicolous/Marchandiomyces_aurantiacus.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-500.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=581&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_M/Marchandiomyces_aurantiacus.htm http://fungi.myspecies.info/content/marchandiobasidium-aurantiacum  1Thallus: známa iba anamorphná forma, tvorí oranžové sklerócia na odumretých a odumierajúcich stielkach hostiteľských lišajníkov, obklopené svetlo oranžovou nekrotizovanou stielkou hostiteľa Apothecia: neznáme Substrát: najčastejšie na stielkach lišajníkov rodu Physcia, ale často prechádza aj na susedné Pertusaria, Lepraria, Lasallia, Xanthoria ... Podobná Marchandiomyces corallinus má sklerócia jasno ružové Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/lichenicolous/Marchandiomyces_aurantiacus.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-500.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=581&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_M/Marchandiomyces_aurantiacus.htm http://fungi.myspecies.info/content/marchandiobasidium-aurantiacum


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 01.11.2017 19:23

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: známa iba anamorphná forma, tvorí oranžové sklerócia na odumretých a odumierajúcich stielkach hostiteľských lišajníkov Apothecia: neznáme Reakcie: Substrát: najčastejšie na stielkach lišajníkov rodu Physcia, ale často prechádza aj na susedné Pertusaria, Lepraria, Lasallia, Xanthoria ... Podobná Marchandiomyces corallinus má sklerócia jasno ružové Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/lichenicolous/Marchandiomyces_aurantiacus.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-500.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=581&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_M/Marchandiomyces_aurantiacus.htm http://fungi.myspecies.info/content/marchandiobasidium-aurantiacum 1Thallus: známa iba anamorphná forma, tvorí oranžové sklerócia na odumretých a odumierajúcich stielkach hostiteľských lišajníkov, obklopené svetlo oranžovým nekrotizovanou stielkou hostiteľa Apothecia: neznáme Substrát: najčastejšie na stielkach lišajníkov rodu Physcia, ale často prechádza aj na susedné Pertusaria, Lepraria, Lasallia, Xanthoria ... Podobná Marchandiomyces corallinus má sklerócia jasno ružové Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/lichenicolous/Marchandiomyces_aurantiacus.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-500.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=581&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_M/Marchandiomyces_aurantiacus.htm http://fungi.myspecies.info/content/marchandiobasidium-aurantiacum


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.10.2017 21:37

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: známa iba anamorphná forma, tvorí oranžové sklerócia na odumretých a odumierajúcich stielkach hostiteľských lišajníkov Apothecia: neznáme Reakcie: Substrát: najčastejšie na stielkach lišajníkov rodu Physcia, ale často prechádza aj na susedné Pertusaria, Lepraria, Lasallia, Xanthoria ... Podobná Marchandiomyces corallinus má sklerócia jasno ružové Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/lichenicolous/Marchandiomyces_aurantiacus.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-500.html http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=581&lang=en http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_M/Marchandiomyces_aurantiacus.htm http://fungi.myspecies.info/content/marchandiobasidium-aurantiacum


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.10.2017 21:29

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1_

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1_

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Úvodné znenie

Publikoval: Jozef Oboňa
Dátum: 14.11.2016 14:47

Erythricium aurantiacum (Lasch) D. Hawksw. & A. Henrici