Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cupulina ascophanoides »

História popisu - Cupulina ascophanoides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Viktorie Halasů
Dátum: 05.06.2020 22:58

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Názory na její rozšíření se různí - Kristiansen (2014) ji považuje za nejvzácnější druh tohoto rodu, Lindemann naopak za relativně rozšířený ale spíš přehlížený druh z důvodu nespecifické ekologie. V nové práci o emendaci rodu Tricharina (Van Vooren et al, Ascomycete.org, 2017) přesunuta do rodu Cupulina. Od C. montana se liší menšími výtrusy, makro vzhled dost podobný.  1Názory na její rozšíření se různí - Kristiansen (2014) ji považuje za nejvzácnější druh tohoto rodu, Lindemann naopak za relativně rozšířený ale spíš přehlížený druh z důvodu nespecifické ekologie. V nové práci o emendaci rodu Tricharina (Van Vooren et al, Ascomycete.org, 2017) přesunuta do rodu Cupulina. Od C. montana se liší menšími výtrusy, makro vzhled dost podobný. IF uvádí některá chybná synonyma (slučuje dva nesouvisející druhy jen na základě stejného epiteta), konkrétně Pachydisca ascophanoides Boud. = Helotium ascophanoides (Boud.) Sacc. & Traverso je zcela jiný druh s droboučkými plodnicemi do 0,4 mm širokými, orbiliodním vzhledem a rostoucí na dřevu.


Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 17.07.2018 15:20

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1tricharína 1


Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 17.07.2018 13:26

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Tricharina ascophanoides 1Cupulina ascophanoides

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Boud.) Chin S. Yang & Korf 1(Boud.) Van Vooren

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Ascorhizoctonia ascophanoides</b> <b>Chin S. Yang &amp; R. Kristiansen</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>35</b>(2): 314 (1989)<br><b>Helotium ascophanoides</b> <b>(Boud.) Sacc. &amp; Traverso</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>19</b>: 837 (1910)<br><b>Lachnea ascophanoides</b> <b>(Boud.) Sacc. &amp; D. Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>18</b>: 37 (1905)<br><b>Pachydisca ascophanoides</b> <b>Boud.</b>, <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>3</b>: tab. 438 (1905)<br><b>Tricharia ascophanoides</b> <b>Boud.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>19</b>(3): 195 (1903) 1<b>Ascorhizoctonia ascophanoides</b> <b>Chin S. Yang &amp; R. Kristiansen</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>35</b>(2): 314 (1989)<br><b>Helotium ascophanoides</b> <b>(Boud.) Sacc. &amp; Traverso</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>19</b>: 837 (1910)<br><b>Lachnea ascophanoides</b> <b>(Boud.) Sacc. &amp; D. Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>18</b>: 37 (1906)<br><b>Pachydisca ascophanoides</b> <b>Boud.</b>, <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>3</b>: tab. 438 (1905)<br><b>Tricharia ascophanoides</b> <b>Boud.</b>, <i>Bull. Soc. mycol. Fr.</i> <b>19</b>(3): 195 (1903)<br><b>Tricharina ascophanoides</b> <b>(Boud.) Chin S. Yang &amp; Korf</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>24</b>: 485 (1985)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1104824 1819489


Zmeny urobil: Viktorie Halasů
Dátum: 10.10.2017 07:58

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1Hyalinní tenkostěnné chlupy na receptákulu a hladké elipsoidní výtrusy, které mají u pólů dvě menší skupinky droboučkých inkluzí (nejde ale o tukové kapky) jsou charakteristické pro tento druh.  1Hyalinní tenkostěnné chlupy na receptákulu a hladké elipsoidní výtrusy, které mají u pólů dvě menší skupinky droboučkých inkluzí (asi nejde o tukové kapky) jsou charakteristické pro tento druh.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Na holé vlhké zemi. pravděpodobně zastíněná místa. Vlastní nálezy (Tori) jsou ze složišť dřeva v lese, literární údaje dále uvádějí nálezy z břehů potoků na zásaditém podloží v porostech devětsilu (Gminder 1998), v kolejích na vyjetých lesních cestách na hlinitopísčité půdě (Engel et Häffner 1986, Van Vooren 2014), na shnilé kůži (typový sběr), na silně zetlelém dřevu nebo papíru případně na ohořelých balících celulózy (Kristiansen 2014).  1Na holé vlhké zemi. pravděpodobně zastíněná místa. Vlastní nálezy (Tori) jsou ze složišť dřeva v lese, literární údaje dále uvádějí nálezy z břehů potoků na zásaditém podloží v porostech devětsilu (Gminder 1998), v kolejích na vyjetých lesních cestách na hlinitopísčité půdě (Engel et Häffner 1986, Van Vooren 2014), na shnilé kůži (typový sběr), na silně zetlelém dřevu nebo papíru případně na ohořelých balících celulózy (Kristiansen 2014). Vertikální rozšíření 280-2500 m, roste cca VI-X s maximem VIII-IX.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Názory na její rozšíření se různí - Kristiansen (2014) ji považuje za nejvzácnější druh tohoto rodu, Lindemann naopak za relativně rozšířený ale spíš přehlížený druh z důvodu nespecifické ekologie.  1Názory na její rozšíření se různí - Kristiansen (2014) ji považuje za nejvzácnější druh tohoto rodu, Lindemann naopak za relativně rozšířený ale spíš přehlížený druh z důvodu nespecifické ekologie. V nové práci o emendaci rodu Tricharina (Van Vooren et al, Ascomycete.org, 2017) přesunuta do rodu Cupulina. Od C. montana se liší menšími výtrusy, makro vzhled dost podobný.


Zmeny urobil: Viktorie Halasů
Dátum: 01.06.2017 01:42

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Mělce miskovitá apothecia do cca 6 mm široká, v dospělosti ploše rozložená, bez třeně, béžová, světle okrová, oranžovožlutá, většinou (ne vždy) s oranžovým odstínem.

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Hyalinní tenkostěnné chlupy na receptákulu a hladké elipsoidní výtrusy, které mají u pólů dvě menší skupinky droboučkých inkluzí (nejde ale o tukové kapky) jsou charakteristické pro tento druh.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Další druhy Tricharina s hyalinními chlupy jsou: T. glabra (ale má chlupy velice krátké), T. herinkii (apothecia zčásti zanořená v zemi, připomínají rod Geopora) a někdy i T. praecox var. praecox (výtrusy mají v LACB nepravidelnou bradavčitou ornamentiku). Ostatní druhy rodů Tricharina nebo Pseudotricharina mají hnědé chlupy, rod Pseudotricharina + makroskopicky snad podobná Leucoscypha patavina mají výtrusy s tukovými kapkami.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na holé vlhké zemi. pravděpodobně zastíněná místa. Vlastní nálezy (Tori) jsou ze složišť dřeva v lese, literární údaje dále uvádějí nálezy z břehů potoků na zásaditém podloží v porostech devětsilu (Gminder 1998), v kolejích na vyjetých lesních cestách na hlinitopísčité půdě (Engel et Häffner 1986, Van Vooren 2014), na shnilé kůži (typový sběr), na silně zetlelém dřevu nebo papíru případně na ohořelých balících celulózy (Kristiansen 2014).

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Názory na její rozšíření se různí - Kristiansen (2014) ji považuje za nejvzácnější druh tohoto rodu, Lindemann naopak za relativně rozšířený ale spíš přehlížený druh z důvodu nespecifické ekologie.


Úvodné znenie

Publikoval: Adam Polhorský
Dátum: 19.09.2016 14:40

tricharína

Tricharina ascophanoides (Boud.) Chin S. Yang & Korf
žlutokosmatka