Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis »

História popisu - Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 23.06.2016 07:45

Kvalita:

Old VersionNew Version
15 16

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR kriticky ohrožený druh (C1r), zákonem chráněný však není.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1V ČR je zařazen do kategorie C1r. 1


Zmeny urobil: Václav Šedivý
Dátum: 22.06.2016 23:02

Klobúk:

Old VersionNew Version
1V ČR je C1r. 1

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1V ČR je zařazen do kategorie C1r.


Zmeny urobil: Václav Šedivý
Dátum: 22.06.2016 21:42

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1slezinník

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1sleziník červený zakřivený

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 15

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1V ČR je C1r.


Úvodné znenie

Publikoval: Václav Šedivý
Dátum: 22.06.2016 21:38

ASPLENIUM TRICHOMANES subsp. PACHYRACHIS (Christ) Lovis et Reichst.