Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lophodermium caricinum »

História popisu - Lophodermium caricinum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 21.01.2017 19:25

Český názov:

Old VersionNew Version
1skulinatec ostřicový 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Cryptosporium caricinum</b> <b>(Fr.) H&#246;hn.</b>, <i>Hedwigia</i> <b>62</b>: 80 (1920)<br><b>Dermascia caricina</b> <b>(Roberge ex Desm.) Tehon</b>, <i>Illinois Biol. Monogr.</i> (Urbana) <b>13</b>(no. 4): 62 (1935)<br><b>Hypoderma caricinum</b> <b>(Roberge ex Desm.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 487 (1898)<br><b>Hysterium caricinum</b> <b>Roberge ex Desm.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 3 <b>8</b>: 180 (1847)<br><b>Leptostroma caricinum</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 361 (1818)<br><b>Leptostroma caricinum</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 361 (1818) <b><font color='#0000FF'>var. caricinum</font></b><br><b>Leptostroma caricinum var. eriophori</b> <b>Rabenh.</b><br><b>Leptostroma henningsii</b> <b>Allesch.</b>, in Hennings, <i>Syll.</i> <b>11</b>: 556 (1895)<br><b>Lophodermellina caricina</b> <b>(Roberge ex Desm.) H&#246;hn.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>15</b>(5): 312 (1917)<br><b>Lophodermina caricina</b> <b>(Roberge ex Desm.) Tehon</b><br><b>Lophodermium arundinaceum var. caricinum</b> <b>(Roberge ex Desm.) Rehm</b>, in Winter, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 28): 47 (1887) [1896] 1<b>Cryptosporium caricinum</b> <b>(Fr.) H&#246;hn.</b>, <i>Hedwigia</i> <b>62</b>: 80 (1920)<br><b>Dermascia caricina</b> <b>(Roberge ex Desm.) Tehon</b>, <i>Illinois Biol. Monogr.</i> (Urbana) <b>13</b>(no. 4): 62 (1935)<br><b>Hypoderma caricinum</b> <b>(Roberge ex Desm.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 487 (1898)<br><b>Hysterium caricinum</b> <b>Roberge ex Desm.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 3 <b>8</b>: 180 (1847)<br><b>Leptostroma caricinum</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 361 (1818)<br><b>Leptostroma caricinum</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 361 (1818) <b><font color='#0000FF'>var. caricinum</font></b><br><b>Leptostroma caricinum var. eriophori</b> <b>Rabenh.</b>, <i>Klotzschii Herb. Viv. Mycol.</i>, Edn 2: no. 665 (1858)<br><b>Leptostroma henningsii</b> <b>Allesch.</b>, in Hennings, <i>Syll.</i> <b>11</b>: 556 (1895)<br><b>Lophodermellina caricina</b> <b>(Roberge ex Desm.) H&#246;hn.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>15</b>(5): 312 (1917)<br><b>Lophodermina caricina</b> <b>(Roberge ex Desm.) Tehon</b><br><b>Lophodermium arundinaceum var. caricinum</b> <b>(Roberge ex Desm.) Rehm</b>, in Winter, <i>Rabenh. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Leipzig) <b>1.3</b>(lief. 28): 47 (1887) [1896]


Úvodné znenie

Publikoval: Paľo °
Dátum: 06.06.2016 10:21

sypavka ostricová

Lophodermium caricinum (Roberge ex Desm.) Duby
skulinatec ostřicový