Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Nemania chestersii »

História popisu - Nemania chestersii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 28.03.2021 19:24

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Hypoxylon chestersii</b> <b>J.D. Rogers &amp; Whalley</b>, <i>Can. J. Bot.</i> <b>56</b>(11): 1346 (1978)<br><b>Hypoxylon chestersii</b> <b>J.D. Rogers &amp; Whalley</b>, <i>Can. J. Bot.</i> <b>56</b>(11): 1346 (1978) <b><font color='#0000FF'>var. chestersii</font></b><br><b>Hypoxylon chestersii var. microsporum</b> <b>J.D. Rogers &amp; Samuels</b>, in Rogers &amp; Samuels, <i>Mycotaxon</i> <b>22</b>(2): 370 (1985)<br><b>Nemania chestersii</b> <b>(J.D. Rogers &amp; Whalley) Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>39</b>(1): 24 (1985) <b><font color='#0000FF'>var. chestersii</font></b><br><b>Nemania chestersii var. microspora</b> <b>(J.D. Rogers &amp; Samuels) Y.M. Ju &amp; J.D. Rogers</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>74</b>(1-2): 91 (2002)<br><b>Nemania chestersii var. submicrospora</b> <b>J.D. Rogers, Y.M. Ju &amp; I. L&#243;pez</b>, <i>Mycologia</i> <b>97</b>(2): 563 (2005)<br><b>Xylaria nodulosa var. microspora</b> <b>J.D. Rogers &amp; Samuels</b>, in Rogers, Callan, Rossman &amp; Samuels, <i>Mycotaxon</i> <b>31</b>(1): 139 (1988) 1<b>Hypoxylon chestersii</b> <b>J.D. Rogers &amp; Whalley</b>, <i>Can. J. Bot.</i> <b>56</b>(11): 1346 (1978)<br><b>Hypoxylon chestersii var. microsporum</b> <b>J.D. Rogers &amp; Samuels</b>, in Rogers &amp; Samuels, <i>Mycotaxon</i> <b>22</b>(2): 370 (1985)<br><b>Nemania chestersii var. microspora</b> <b>(J.D. Rogers &amp; Samuels) Y.M. Ju &amp; J.D. Rogers</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>74</b>(1-2): 91 (2002)<br><b>Nemania chestersii var. submicrospora</b> <b>J.D. Rogers, Y.M. Ju &amp; I. L&#243;pez</b>, <i>Mycologia</i> <b>97</b>(2): 563 (2005)<br><b>Xylaria nodulosa var. microspora</b> <b>J.D. Rogers &amp; Samuels</b>, in Rogers, Callan, Rossman &amp; Samuels, <i>Mycotaxon</i> <b>31</b>(1): 139 (1988)


Zmeny urobil: Dr.Ing. Dalibor Matýsek
Dátum: 04.05.2016 13:18

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1dřevomor Chestersův


Úvodné znenie

Publikoval: Dr.Ing. Dalibor Matýsek
Dátum: 04.05.2016 13:01

Nemania chestersii (J.D. Rogers & Whalley) Pouzar