Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Viscum album subsp. album »

História popisu - Viscum album subsp. album

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 03.05.2016 22:01

imelo biele pravé

Viscum album subsp. album