Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gymnopilus microsporus »

História popisu - Gymnopilus microsporus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 05.01.2012 15:54

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Singer) Singer


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 28.01.2002 00:00

šupinovec drobnovýtrusný

Gymnopilus microsporus