Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gelatoporia dichroa »

História popisu - Gelatoporia dichroa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 31.12.2018 08:45

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Gloeoporus dichrous 1Gelatoporia dichroa

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) Bres. 1(Fr.) Ginns

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Bjerkandera dichroa</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>5</b>: 38 (1879)<br><b>Boletus dichrous</b> <b>(Fr.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 278 (1827)<br><b>Caloporus dichrous</b> <b>(Fr.) Ryvarden</b>, <i>J. Mus. Godeffroy</i> <b>1</b>: 109 (1976)<br><b>Gloeoporus candidus</b> <b>Speg.</b>, <i>Anal. Soc. cient. argent.</i> <b>9</b>(6): 284 (1880)<br><b>Gloeoporus dichrous</b> <b>(Fr.) Bres.</b>, <i>Hedwigia</i> <b>53</b>(1-2): 74 (1912) [1913]<br><b>Gloeoporus dichrous</b> <b>(Fr.) Bres.</b>, <i>Hedwigia</i> <b>53</b>(1-2): 74 (1912) [1913] <b><font color='#0000FF'>f. dichrous</font></b><br><b>Gloeoporus dichrous f. resupinatus</b> <b>Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 152 (1937)<br><b>Gloeoporus dichrous</b> <b>(Fr.) Bres.</b>, <i>Hedwigia</i> <b>53</b>(1-2): 74 (1912) [1913] <b><font color='#0000FF'>var. dichrous</font></b><br><br><b>Leptoporus dichrous</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 177 (1886)<br><b>Leptoporus dichrous f. carpathica</b> <b>Bourdot</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>48</b>(2): 225 (1932)<br><b>Leptoporus dichrous</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 177 (1886) <b><font color='#0000FF'>f. dichrous</font></b><br><br><b>Polyporus dichrous</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 125 (1815)<br><b>Polyporus dichrous</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 125 (1815) <b><font color='#0000FF'>f. dichrous</font></b><br><b>Polyporus dichrous f. resupinata</b> <b>Bres.</b><br><b>Polyporus dichrous</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 125 (1815) <b><font color='#0000FF'>subsp. dichrous</font></b><br><b>Polyporus dichrous subsp. macowanii</b> <b>(Kalchbr.) Sacc.</b> [as '<i>macowani</i>'], <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 126 (1888)<br><b>Polyporus dichrous var. ambiguus</b> <b>Sacc. &amp; Trotter</b> [as '<i>ambigua</i>'], <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>23</b>: 354 (1925)<br><b>Polyporus dichrous</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 125 (1815) <b><font color='#0000FF'>var. dichrous</font></b><br><b>Polyporus dichrous var. nigropurpurascens</b> <b>(Schwein.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 126 (1888)<br><b>Polyporus dichrous var. ulei</b> <b>Henn.</b>, <i>Hedwigia</i> <b>31</b>: 93 (1892)<br><b>Polyporus macowanii</b> <b>Kalchbr.</b> [as '<i>MacOwani</i>'], <i>Grevillea</i> <b>10</b>(no. 54): 54 (1881)<br><b>Polyporus nigropurpurascens</b> <b>Schwein.</b>, <i>Trans. Am. phil. Soc.</i>, New Series <b>4</b>(2): 156 (1832) [1834]<br><br><b>Polystictus dichrous</b> <b>(Fr.) Gillot &amp; Lucand</b>, <i>Bull. soc. Hist. nat. Autun</i> <b>3</b>: 174 (1890)<br><b>Poria subviridis</b> <b>Rick</b>, <i>Brot&#233;ria</i>, N.S. <b>6</b>: 151 (1937)<br><b>Stereum dichroides</b> <b>Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>7</b>: 1271 (1924)<br><b>Striglia macowanii</b> <b>(Kalchbr.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 871 (1891)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1550619


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 05.01.2012 16:30

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Bres.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 25.01.2002 00:00

slizopórovka dvojfarebná

Gloeoporus dichrous