Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Geastrum pseudolimbatum »

História popisu - Geastrum pseudolimbatum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 09.01.2014 21:13

Poznámka:

Old VersionNew Version
1převzato z Flora ČSR a Catatelma 10ú December 2008 1převzato z Flora ČSR a Catatelma 10ú December 2008 Dle IF toto není samostatný druh, ale ve své práci M. Jappson uvádí, že i DNA potvrdilo, že se jedná o samostatný druh. Citace: Někteří autoři (např. Dörfelt & Müller-Uri, 1983; Dörfelt, 1989; Calonge, 1998) a to jak morfologickými znaky a molekulárními sekvenčními daty potvrzují to, že různé druhy Geastrum pseudolimbatum tvoří soubor vývojově společných druhů spolu s G. xerophilum ve fylogenetického stromu, se kterými rovněž sdílí morfologické podobnosti.


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 09.01.2014 20:55

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Plodnice se vyznačují vemi malým, hedvábným a nevýrazným ústím. Vnitřní okrovka je zprvu bělavá, později až zcela šedá. Na spodu okrovky je vždy (více či méně zřetelně) vyvynutý prstecovitý val. Krček zcela zřetelný často zploštělý. Vnější okrovka puká do nepravidelných cípů, rozložená plodnice má 2-5cm. Masitá vrstva za čerstva asi 2mm silná, bělavá, později hnědne až šedne a pod ovrchem má červenavé tóny. Cípy jsou částečně hygroskopické a při zasychání dospělých plodnic se stáčí špičkami ke krčku.  1Plodnice se vyznačují vemi malým, hedvábným a nevýrazným ústím. Vnitřní okrovka je zprvu bělavá, později až zcela šedá. Na spodu okrovky je vždy (více či méně zřetelně) vyvynutý prstecovitý val. Krček zcela zřetelný často zploštělý. Vnější okrovka puká do nepravidelných cípů, rozložená plodnice má 2-5cm. Masitá vrstva za čerstva asi 2mm silná, bělavá, později hnědne až šedne a pod povrchem má červenavé tóny. Cípy jsou částečně hygroskopické a při zasychání dospělých plodnic se stáčí špičkami ke krčku.


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 09.01.2014 20:37

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Velmi vzácný druh hvězdovky rostoucí na stepních, takřka výhradně písčitých mísech. V ČR je jenom jeden nález 1954 Řevnice u Prahy. Na Slovensku se nachází častěji a to cca 10 nálezů. Asi všechny Slovenské nálezy pocházejí z oblasti Záhorské nížiny. Toto je dle mne dostupných informací zcela nová lokalita a to první v oblasti Východoslovenská roviny.[436535] 1Velmi vzácný druh hvězdovky rostoucí na stepních, takřka výhradně písčitých místech. V ČR je jenom jeden nález 1954 Řevnice u Prahy. Na Slovensku se nachází častěji a to cca 10 nálezů. Asi všechny Slovenské nálezy pocházejí z oblasti Záhorské nížiny. Toto je dle mne dostupných informací zcela nová lokalita a to první v oblasti Východoslovenská roviny.[436535]


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 09.01.2014 20:35

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1převzato z Flora ČSR a Catatelma 10ú December 2008


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 09.01.2014 20:33

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Plodnice se vyznačují vemi malým, hedvábným a nevýrazným ústím. Vnitřní okrovka je zprvu bělavá, později až zcela šedá. Na spodu okrovky je vždy (více či méně zřetelně) vyvynutý prstecovitý val. Krček zcela zřetelný často zploštělý. Vnější okrovka puká do nepravidelných cípů, rozložená plodnice má 2-5cm. Masitá vrstva za čerstva asi 2mm silná, bělavá, později hnědne až šedne a pod ovrchem má červenavé tóny. Cípy jsou částečně hygroskopické a při zasychání dospělých plodnic se stáčí špičkami ke krčku.

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Mikroskopicky hodně podobná ostatním druhům, spóry kulovité s hrubou ornamentikou, 5µm velké, ornamentika 0,5 - 1µm vysoká, vlášení do 9µm široké rovné s krystalky na povrchu.


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 09.01.2014 20:32

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 18

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 112

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1rod Geastrum.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Velmi vzácný druh hvězdovky rostoucí na stepních, takřka výhradně písčitých mísech. V ČR je jenom jeden nález 1954 Řevnice u Prahy. Na Slovensku se nachází častěji a to cca 10 nálezů. Asi všechny Slovenské nálezy pocházejí z oblasti Záhorské nížiny. Toto je dle mne dostupných informací zcela nová lokalita a to první v oblasti Východoslovenská roviny.[436535]


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 21.09.2012 08:52

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1hvězdovka stepní

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 05.01.2012 17:28

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Hollós


Zmeny urobil: Václav Kautman
Dátum: 13.03.2011 12:53

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Geastrum pseudolimbatup 1Geastrum pseudolimbatum


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 25.01.2002 00:00

hviezdovka stepná

Geastrum pseudolimbatup