Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hieracium laevigatum »

História popisu - Hieracium laevigatum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 17.07.2015 21:13

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1{11955} 1{11955} {13067}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 17.07.2015 21:11

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Hieracium sabaudum 1{11955}


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 17.07.2015 21:11

jastrabník hladký

Hieracium laevigatum Willd.
jestřábník hladký


Výskyt: VI. - VIII.

Výskyt:

Listnaté lesy a světliny, zejména na nevápnitých půdách.

Podobné druhy:

Hieracium sabaudum