Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Geastrum melanocephalum »

História popisu - Geastrum melanocephalum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 18.08.2020 10:41

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Geastrum melanocephalum f. pilatii</b> <b>V.J. Stan&#283;k</b>, <i>Fl. &#268;SR</i>, B-1, Gasteromycetes: 485 (1958)<br><b>Trichaster melanocephalus</b> <b>Czern.</b>, <i>Bull. Soc. Imp. nat. Moscou</i> <b>18</b>(no. 3): 149 (1845)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1297726


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 05.01.2012 17:30

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Czern.) V.J. Staněk


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 25.01.2002 00:00

hviezdovka vlasatá

Geastrum melanocephalum
hvězdovka vlasohlavá