Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Geastrum coronatum »

História popisu - Geastrum coronatum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 02.01.2015 22:02

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Geastrum coronatum</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: 132 (1801) <b><font color='#0000FF'>f. coronatum</font></b><br><b>Geastrum coronatum f. pseudolimbatum</b> <b>(Holl&#243;s) D&#246;rfelt &amp; M&#252;ll.-Uri</b>, <i>Boletus</i> <b>7</b>(1): 19 (1983)<br><b>Geastrum coronatum</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: 132 (1801) <b><font color='#0000FF'>var. coronatum</font></b><br><b>Geastrum coronatum var. muelleri</b> <b>V.J. Stan&#283;k</b>,: 428, 789 (1958)<br><b>Geastrum coronatum ? woodwardii</b> <b>(Bryant) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: 132 (1801)<br><b>Geastrum pseudolimbatum</b> <b>Holl&#243;s</b> [as '<i>Geaster pseudolimbatus</i>'], <i>Mathem. Term&#233;szettud. K&#246;zlem.</i> <b>19</b>: 507 (1901)<br><b>Lycoperdon woodwardii</b> <b>Bryant</b>, <i>Hist. acc. two Lycoperdons</i>: 58, fig. 19 (1782)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 112

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Ottova encyklopedie hub 2014 Slovenský název hviezdovka tmavnúca.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1153463


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 05.01.2012 17:33

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Pers.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 25.01.2002 00:00

hviezdovka tmavá

Geastrum coronatum
hvězdovka tuhová