Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Geastrum corollinum »

História popisu - Geastrum corollinum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 05.01.2012 17:33

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Batsch) Hollós


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 02.11.2009 22:07

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Veľkosť výtrusov cca 4-4,5µ, od podobnej g. floriforme sa líši prítomnosťou dvorca okolo ústia a mikroskopicky najmä menšími výtrusmi. (G. floriforme cca 6-7.5µ) 1Veľkosť výtrusov cca 4-4,5µ, od podobnej g. floriforme sa líši prítomnosťou dvorca okolo ústia a mikroskopicky najmä menšími výtrusmi. (G. floriforme cca 6-7.5µ) Je veľmi hygroskopická a za sucha sa úplne zatvára.


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 01.11.2009 18:51

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Geastrum recolligens

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Veľkosť výtrusov cca 4-4,5µ, od podobnej g. floriforme sa líši prítomnosťou dvorca okolo ústia a mikroskopicky najmä menšími výtrusmi. (G. floriforme cca 6-7.5µ)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 25.01.2002 00:00

Hviezdovka bradavičnatá

Geastrum corollinum
Hvězdovka bradavková